Uprawnienia do kierowania pojazdami

jwvein / Pixabay

Uprawnienia do kierowania samochodem

Aby móc legalnie prowadzić pojazd silnikowy (auta, motocykle i inne) w Polsce konieczne jest uzyskanie stosownego dokumentu, które te uprawnienia potwierdzi. Dokumentem tym jest oczywiście prawo jazdy. Jaka jest historia tego dokumentu i w jaki sposób można go współcześnie uzyskać? O tym poniżej.

Historia prawa jazdy

Pierwsze “prawo jazdy“, a właściwie dokument uprawniający do kierowania swoim pojazdem wydane zostało w roku 1988 przez Wielkiego Księcia Badenii dla Karla Benza – niemieckiego inżyniera i pioniera z dziedziny motoryzacji. Wydanie tego upoważnienia wiązało się z faktem, że mieszkańcy miasta Mannheim skarżyli się na zapach oraz hałas związany z użytkowaniem przez Benza swojego Motorwagen – czyli pierwszego skonstruowanego przez siebie automobilu, trójkołowego pojazdu o napędzie silnikowym. Pierwsze powszechne prawo do jazdy zostało zaś wprowadzone w roku 1904 w Wielkiej Brytanii. Konieczność ta wynikała z ustawy o pojazdach silnikowych na mocy której każdy pojazd musiał zostać zarejestrowany w danym urzędzie lokalnym, zaś obowiązkiem jego właściciela było udowodnienie, że potrafi się nim poruszać. Aby uzyskać taki dokument konieczne było ukończenie 17 roku życia. Na jego mocy możliwe było poruszanie się do 32km na godzinę.

Prawo jazdy w Polsce

Pierwsze przepisy związane z poruszaniem się po drogach zostały w Polsce rozbiorowej wprowadzone w roku 1826, pierwsze prawo jazdy natomiast wprowadzone zostało wraz z odzyskaniem przez nasz kraj niepodległości w roku 1918. Kodeks drogowy w swojej pierwotnej wersji zaczął natomiast obowiązywać w roku 1921. Jego kolejne wersje powstały w latach 1961 i 1983. Obecnie obowiązujący kodeks drogowy wprowadzono na mocy Ustawy z 20 czerwca 1997 r. “Prawo o ruchu drogowym”. Warunki zdobycia prawa do kierowania pojazdami reguluje natomiast Ustawa z 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami oraz dodatkowe, szczegółowe rozporządzenia. Polskie prawo do jazdy produkowane jest przez Polską Wytwórnie Papierów Wartościowych SA, zaś organem, który je wydaje starosta powiatowy bądź prezydent miasta właściwy do miejsca zamieszkania kierowcy. Uprawnienia do prowadzenia pojazdów podzielone są na poszczególne kategorie. Kategoria A uprawnia do kierowania motocyklem, B samochodem do masy 3, 5 t i ciągnikiem rolniczym bez przyczepy, C samochodem przekraczającym 3, 5 t, D autobusem itd. Istnieją też kategorie łączone, dodatkowe uprawnienia i tak dalej.